นาม 쿠키런
Category ผจญภัย
มัวซัว 45.5 MB
คลิก 4054
อัปโหลดแอปโดย Mariela Lopez Tosca
คะแนน 9.5
วันที่เผยแพร่ 2016-12-23
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด APK(45.5 MB)
Google play  Google Play

ฟังก์ชัน Youtube

แนะนำเกม :

คำอธิบายของ 쿠키런

◆◆◆ 새로운 에피소드 '디저트 파라다이스'가 열렸습니다 ◆◆◆용의 위협을 물리친 쿠키들이 새로운 대륙을 발견했어요!쿠키들이 꿈꾸던 천국 디저트 파라다이스!하늘에 떠 있는 신비로운 섬에서는 어떤 비밀이 기다리고 있을까요?새롭고 재미있는 신규 에피소드에서 쿠키들과 함께 달려보세요!◆ 유물조각을 모아 만나는 새로운 레전드 쿠키, 바람궁수 쿠키!◆ 완전히 새로운 10개 스테이지와 에피소드 5만의 특별한 보너스 타임!◆ 디저트 파라다이스엔 놀라운 비밀이 숨겨져있다찌!◆ 너무 귀여워도 방심은 금물! 재미있는 신규 장애물들 추가!◆ 깜찍해서 참을 수 없는 팬케이크맛 쿠키와 펫 출시!!◆ 유저 레벨 100까지 상향!◆ 짱짱 신나는 이벤트도 가득!◆ 그 외에도 새로워진 컨텐츠들이 가득!◆◆◆ 전 세계인이 반한 최고로 재미있는 런게임 ◆◆◆한국 및 전세계 칠천만명 이상이 빠져버린 진정 재미있는 달리기게임!'이대로 먹힐 순 없어!' 먹혀버릴 운명에 도전하는 쿠키들의 신나는 모험이야기!좀비맛쿠키, 연금술사맛 쿠키, 뱀파이어맛 쿠키, 소다맛 쿠키 등 귀염넘치는 매력덩어리 쿠키들의 탈출과 모험이야기를 즐겨보세요.◆ 쉽고 간단한 컨트롤로 누구나 즐길 수 있습니다.◆ 총 70여종의 다양한 능력을 가진 매력덩어리 쿠키들 ◆ 총 80여종의 귀염넘치는 펫들◆ 새로운 세계의 다양한 재미의 에피소드들 ◆ 500여종의 보물과 다채로운 보물진화 재료들 ◆ 흥미로운 업적도전과 유물수집들◆ 다양하고 많은 사람들과 경쟁할 수 있는 리그제더욱 자세한 내용은 스크린샷을 참고 해 주세요.지금, 진정 재미있는 탈출의 여행을 떠납니다!지금 바로 런~! 런~!더 자세한 이벤트 내용은 아래 공식 블로그를 참고해주세요!결제, 계정정보 등 게임 관련 문의는 고객센터로 문의부탁드립니다.▶쿠키런 고객센터: https://cookierun.zendesk.com쿠키런 공식 SNS에서 현재 진행되는 이벤트 소식을 확인하세요!▶공식 페이스북 페이지: https://www.facebook.com/cookierunforkakao▶공식 트위터: @cookierun4kakao▶공식 블로그: https://blog.naver.com/bravecookie—-개발자 연락처 :+82-2-1899-367415F SGF Bldg, 327, DosanDaero, GangnamGu, Seoul, Korea

เกม :

쿠키런 โปสเตอร์

쿠키런 ภาพหน้าจอ 1

쿠키런 ภาพหน้าจอ 2

쿠키런 ภาพหน้าจอ 3

쿠키런 ภาพหน้าจอ 4

쿠키런 ภาพหน้าจอ 5

쿠키런 ภาพหน้าจอ 6

쿠키런 ภาพหน้าจอ 7

쿠키런 ภาพหน้าจอ 8

쿠키런 ภาพหน้าจอ 9

쿠키런 ภาพหน้าจอ 10

쿠키런 ภาพหน้าจอ 11

쿠키런 ภาพหน้าจอ 12

쿠키런 ภาพหน้าจอ 13

쿠키런 ภาพหน้าจอ 14

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น