นาม Dealer’s Life Lite – Pawn Shop Tycoon
Category จำลองสถานการณ์
มัวซัว 60.7 MB
คลิก 2881
อัปโหลดแอปโดย Alex Andrei
คะแนน 7.0
วันที่เผยแพร่ 2021-10-12
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด APK(60.7 MB)
Google play  Google Play

ฟังก์ชัน Youtube

แนะนำเกม :

คำอธิบายของ Dealer’s Life Lite – Pawn Shop Tycoon

Dealer's Life is a funny tycoon game where you manage your own pawn shop. Haggle with infinite generated customers to buy and sell infinite generated items!Have fun for hours and use all your negotiation, psychology and management skills to create your pawn empire! Thanks to procedural generation, special characters and random events you’ll never know what’s coming next!Dealer’s Life main features:•  Infinite items to buy and sell, all procedurally generated, with fake and counterfeit items to avoid (or exploit!)•  Infinite customers to haggle with, each with his own personality and appearance, all procedurally generated. Will you manage to recognize their personality only by looking at them?•  The most technically advanced negotiation engine you’ve ever seen•  Be the smartest and quickest bidder and beat your rivals to buy prestigious items in exciting auctions!•  Customize your character’s skills and play different games depending on what you decide to increase, finding the game style that suits you most•  Manage your pawn shop’s features: keep track of your inventory, position in town, maximum number of customers per day and many more•  Hire employees to help you with your job: search for the best experts, restorers, profilers, analysts, clerks and many others. Buy, repair, estimate and resell for huge gain!•  Random events, recurrent characters and different game endings will make every game a unique experience!•  Lots of humour and quotes from cult movies and videogamesThousands of unique customers, with unique behaviors and traits: they all behave differently during negotiations according to their unique psychological traits which are reflected on their appearance. It’s up to you, with the help of your character Insight skill, to understand who you have in front of you, how to treat them, when to push and when you will have to just accept their offer.Try to amass enough money to transfer to a new pawn shop with a better look and better city placement: your daily number of customers will surely grow! And keep your inventory full of items, collecting legendary items to attract even more customers!Fight the market to become the best trader out there and live the ultimate pawn shop experience with Dealer’s Life!★ Get the Premium version of Dealer’s Life to have the following bonus content:•  Play with no mandatory ads and offline•  Grand Master fame level unlocked•  Storage auctions, the best way to find lots of hidden treasures•  The Forger, a shady employee who forges items greatly increasing their value•  A whole new and exclusive district with four new luxury shops, including the White House!•  Double cash and an exclusive legendary item at the beginning of every new game ★We are constantly improving the game, if you have any feedback about the game, your experience or anything else have a look at our Roadmap ( https://trello.com/b/nAAmRDHM ) and contact us through our social media pages:•  Facebook: https://www.facebook.com/DealersLife•  Twitter: https://twitter.com/DealersLifeThis game contains advertising for some third parties which will redirect you to a third-party site. You can disable your device’s ad identifier being used for interest-based advertising in the settings menu of your device. This option can be found in the Settings app > Accounts (Personal) > Google > Ads (Settings and Privacy) > Opt out of interest-based ads.

เกม :

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon โปสเตอร์

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 1

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 2

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 3

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 4

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 5

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 6

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 7

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 8

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 9

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 10

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 11

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 12

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 13

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 14

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 15

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 16

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 17

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 18

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 19

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 20

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 21

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 22

Dealer’s Life Lite - Pawn Shop Tycoon ภาพหน้าจอ 23

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น