นาม 배틀그라운드
Category แอ็กชัน เกม
มัวซัว 781.0 MB
คลิก 4800
อัปโหลดแอปโดย KRAFTON, Inc.
คะแนน 8.8
วันที่เผยแพร่ 2022-03-14
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด APK(781.0 MB)
Google play  Google Play

ฟังก์ชัน Youtube

แนะนำเกม :

คำอธิบายของ 배틀그라운드

▶NEW 어썰트 아레나(에란겔, 리빅 맵)◀이제 익숙한 에란겔 또는 리빅의 랜드마크들 에서 팀 데스 매치를 즐길 수 있습니다.▶배틀그라운드 모바일 x 람보르기니◀람보르기니를 타고 전장을 질주하세요!UAZ, 다시아, Coupe RB 의 새로운 럭셔리 콜라보레이션!▶NEW 알록달록 4주년 테마 모드◀시작섬에서 컬러볼을 던지며 모배 글로벌 4주년 무대를 즐겨보세요.하늘섬에 낙하하여 색깔 코인을 모으며 좋은 장비들을 파밍하세요.무소음, 비파괴, 휴대성까지 갖춘 신규 탈 것, 산악 자전거를 타 보세요.▶All NEW 플레이그라운드◀모배의 플레이그라운드가 완전히 새로워졌습니다!새로워진 사격장과 추가된 레이싱 코스등 다양한 시설들을 즐겨 보세요. ▶에란겔 밀리터리 베이스 철교 리뉴얼◀에란겔의 ‘통곡의 다리’가 리뉴얼 되었습니다.더욱 넓어진 다리와 함께 보행자용 통로 등이 추가되었습니다.▶신규 로얄패스 : Cosmic Clash◀제천대성 PRIME 세트, 스피드 해커 세트, 골든 윙-PP-19 Bizon, 스컬레톤-Kar98K, 골든 윙-M279 등을 만나보세요!▶배틀그라운드 (PUBG) 모바일 게임 소개◀배그 모바일 게임은 다수의 유저들이 배틀로얄 전장에서 총기 및 각종 전투 아이템을 활용하여 각자의 전략으로 최후의 승자를 가려내는 서바이벌 형식의 fps 배틀로얄 모바일 게임입니다. 배틀그라운드 (PUBG) 모바일 게임의 리얼한 서바이벌 배틀로얄 전장배그 모바일 게임은 언리얼 엔진 4를 기반으로 한 HD 그래픽과 3D 사운드로 리얼한 전장을 구현했습니다.실존하는 다양한 서바이벌 무기와 전투 장비들, 실제 총기 사운드 등을 통해 모배는 생생한 fps 배틀로얄 전투 체험감을 선사합니다. ▶배틀그라운드 (PUBG) 모바일은 유료 아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.▶배틀그라운드 (PUBG) 모바일 게임 App은 한국 지역에서 제공되는 컨텐츠에 한해 이용 가능합니다. ▶배틀그라운드 (PUBG) 모바일 접근권한 안내◀[모배 선택권한]- 사진/미디어/파일: 권한 거부 시 배그 모바일 게임 플레이 시 인게임 스크린샷 공유, 업로드, 저장 등 기능을 사용할 수 없습니다.- 오디오 녹음/재생: 권한 거부 시 배그 모바일 게임 플레이 시 말하기, 녹음 기능을 사용할 수 없습니다.* 선택적 권한은 동의하지 않으셔도 배그 모바일 게임 이용이 가능합니다.* 모배 게임 접근 권한은 재설정하거나 철회할 수 있습니다. [모배 접근권한 철회 방법]- 안드로이드 6.0이상 버전1. 모배 게임 접근 권한 별 철회 방법: 설정 > 모배 앱 > 더보기(설정 및 제어) > 앱 설정 > 앱 권한 > 접근권한 선택 > 접근권한 동의 또는 철회 선택2. 앱 별 철회 방법: 설정> 앱 > 모배 게임 앱 선택 > 권한 선택 > 접근권한 동의 또는 철회 선택 – 안드로이드 6.0미만 버전운영체제 특성 상 접근 권한 별 철회가 불가능하므로, 모배 게임 앱을 삭제하는 경우에만 접근 권한 철회가 가능합니다. ▶ 배틀그라운드 (PUBG) 모바일 공식 문의 URL◀https://pubgmobile.helpshift.com ▶ 배틀그라운드 (PUBG) 모바일 개인정보 처리방침◀https://cafe.naver.com/battlegroundsmobile/1363326 ▶ 배틀그라운드 (PUBG) 모바일 서비스 이용 약관◀https://cafe.naver.com/battlegroundsmobile/1363325—-개발자 연락처 :연락처 : 1566-3771사업자 등록 번호 : 220-87-45316통신판매 신고 번호 : 2021-서울강남-04663통신판매업 신고기관명 : 서울특별시 강남구청

เกม :

배틀그라운드 โปสเตอร์

배틀그라운드 ภาพหน้าจอ 1

배틀그라운드 ภาพหน้าจอ 2

배틀그라운드 ภาพหน้าจอ 3

배틀그라운드 ภาพหน้าจอ 4

배틀그라운드 ภาพหน้าจอ 5

배틀그라운드 ภาพหน้าจอ 6

배틀그라운드 ภาพหน้าจอ 7

배틀그라운드 ภาพหน้าจอ 8

배틀그라운드 ภาพหน้าจอ 9

배틀그라운드 ภาพหน้าจอ 10

배틀그라운드 ภาพหน้าจอ 11

배틀그라운드 ภาพหน้าจอ 12

배틀그라운드 ภาพหน้าจอ 13

배틀그라운드 ภาพหน้าจอ 14

배틀그라운드 ภาพหน้าจอ 15

배틀그라운드 ภาพหน้าจอ 16

배틀그라운드 ภาพหน้าจอ 17

배틀그라운드 ภาพหน้าจอ 18

배틀그라운드 ภาพหน้าจอ 19

배틀그라운드 ภาพหน้าจอ 20

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น